1-Malzeme Kabul Sürecinde Gıda Güvenliği

gida-guvenligi-yonetim-sistemiTüm malzemeler, bu konuda eğitim almış personel tarafından;

      – Sıcaklık derecesi ile “Mal Kabul Talimatına” Uygunluğu

      – Ürünlerin Duyusal Özelliklerinin Uygunluğu

      – Ürün Üretim ve SKT Uygunluğu

      – Araç Temizliği, Sıcaklığı, Düzeni

Kontrolleri yapılarak kabul edilir.

 

2-Depolama Sürecinde Gıda Güvenliği

      – SICAKLIK ÖLÇÜMELERİ

Soğutucu ünitelerin sıcaklıkları termometre ile ölçülerek kayıt altına alınır

      – ETİKLETLEME

Depolardaki ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanması bakımından tüm ürünlerin etiketlemesi yapılır

      – FİFO KURALI

Ürünlerin depoya yerleşiminde ilk giren ilk çıkar kuralı uygulanacak şekilde yerleşim yapılır

      – AMBALAJLAMA

Mikrobiyal, fiziksel bulaşmaların önlenmesi bakımından ürünler kapalı kaplarda saklanır

      – RAFLAMA DÜZENİ

Çapraz bulaşmaların önlenmesi için depo yerleşiminde ürün ayrımı yapılır

 

3- Yemek Üretim Sürecinde Gıda Güvenliği

      – Kullanılan ekipmanların temiz ve dezenfekte edilmiş olmasına dikkat edilir.

      – Çapraz bulaşmaların önlenmesi için personel hijyeni, ekipman ayrımı vb. genel hijyen kurallarına uyulur.

      – El yıkama ve eldiven kullanma talimatımız doğrultusunda çalışılması sağlanır.

      – Malzemeler, ayıklama ve yıkama işlemi sonrasında aşçıbaşı tarafından kontrol edilir.

      – Donmuş ürünlerin çözündürülmesi, kontrollü olarak soğuk hava depolarında yapılır.

      – Riskli ürünler “peyder-pey” kuralına göre üretilir.

      – Pişirme sonrasında iç sıcaklığı ve duyusal kontroller yapılır. Tüm soğutmalar kontrol altında ve hızlı plarak yapılır. Servis anına kadar ürünler fırın ısıtıcı veya soğuk banketlerde kontrol altında muhafaza edilir.

 

4-Servis Öncesi ve Sonrası Süreçlerde Gıda Güvenliği

      – Tüm servise sunulan yemeklerin sıcaklık ve duyusal kontrolleri yapılır

      – Benmari su seviyesi ve sıcaklığı kontrol edilir

      – Servise sunulan yemeklerin şahit numuneleri alınarak 72 saat boyunca saklanır

      – Sebze Dezenfeksiyonu: Tüm tüketilen çiğ sebzeler ayıklama-yıkama sonrasında dezenfekte edilir

      – Ekipman Dezenfeksiyon: Hazırlık, üretim vb. aşamalarda kullanılan ekipmanlar klor kullanılarak dezenfekte edilir.

      – El Dezenfeksiyonu: Üretimde görevli tüm personel, alkol kullanarak ellerini dezenfekte eder

      – Ayak havuzlarının Dezenfeksiyonu: Mutfak girişlerine yerleştirilen ayak havuzları 3 saatte bir yıkanıp dezenfekte edilir

      – Genel Temizlik. İşletmelerdeki diğer temizlik işlemleri düzenli olarak yapılı ve kontrol edilir.